Ugovor o obradi osobnih podataka

SnapGuest d.o.o. Grajska cesta 24, 4260 Bled, Slovenija, (u nastavku: »Izvršitelj« ili “SNAPGUEST”), uslugu nudi SNAPGUEST

i sve stranke davatelja usluge – kao stranke, koje su se pretplatile, tako i one, koje usluge samo isprobavaju (u nastavku: “Korisnik” ili “Pretplatnik”)

te će ih se zajedno s izvršiteljem u nastavku imenovati »stranki dogovora« ili »ugovornoj stranki«, s tim dokumentom zaključuju:

OPĆA ODREDBA

ČLANAK 1.

Ugovorne stranke zaključuju da:

  • ima SnapGuest u vlasništvu i održava programsku opremu/uslugu/portal/aplikaciju SNAPGUEST (podrška iznajmljivačima pri registraciji i prijavi gostiju, izvještavanje državnih institucija, vođenju evidencija, porezna blagajna i sl.), u nastavku SNAPGUEST.
  • da su korisnici SNAPGUEST po pravilu iznajmljivači  i/ili korisnici porezne blagajne.
  • da za obe ugovorne stranke postoji poslovni interes za suradnju pri programerskoj opremi SNAPGUEST (u nastavku usluge).
  • da se taj ugovor sklapa sa namjerom zaštite osobnih podataka,
  • ta obaveza važi za Snapguest d.o.o. i za sve stranke ili korisnike poduzeća Snapguest d.o.o., koje koriste SNAPGUEST.
  • da je SNAPGUEST imenovao ovlaštenu osobu za zaštitu podataka, koja je dostupna na gdpr@snapguest.si ili gdpr@snapguest.hr

ČLANAK 2.

Izvršitelj jasno izjavljuje, da je upoznat sa sadržajem odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Sveta (dana 27. aprila 2016) o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ES (Opći propis o zaštiti podataka ili GDPR) i s sadržajem odredbi važećeg  zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka.

ČLANAK 3.

Ugovorne stranke zaključuju, da će se izvršitelj pri izvođenju usluga prema tom ugovoru za pretplatnika, upoznati s osobnim i povjerljivim podacima  pretplatnika, po pravilu u ograničenoj mjeri. Zbog prirode aktivnosti izvršitelja, jasno je da će se izvršitelj pri izvođenju usluga upoznati s osobnim podacima iznajmljivača, prije svega gostiju, kao što su ime i prezime, datum rođenja, pol, broj osobnog dokumenta, država prebivališta,  grad prebivališta, država rođenja, državljanstvo, trajanje turističkog boravka, adresa turističkog boravišta, u slučaju porezne blagajne podaci o kupovinama, artiklima i sl., kao i osobni podaci pretplatnika (npr. ime, prezime, radno mjesto/posao, poslodavac, mobilni broj, e–mail, kontaktni podaci, OIB u Hrvatskoj ili porezni broj u Sloveniji i sl.) ili s nekim drugim osobnim  podacima, s kojima se  može  izvršitelj upoznati slučajno.

Pretplatnik zato ovlašćuje izvršitelja da obrađuje njegove osobne podatke u svrhu pružanja usluga navedenih u ovom ugovoru, a izvršitelj to punomoć prihvata i obvezuje se osigurati odgovarajuće postupke i mjere iz važećeg zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka i GDPR-a. Ugovorni obrađivač će  podatke obrađivati isključivo prema dokumentiranim uputstvima operatera.

Osobni podaci iz evidencija i skupa pretplatnika su zaštićeni u skladu s važećim zakonodavstvom. To pokriva sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za sprječavanje zlostavljanja i kršenja zaštite osobnih podataka,  s kojim će se izvršitelj upoznati, što  znači da će izvršitelj  pripremiti vlastita prava, s kojima će urediti vlastitu zaštitu osobnih podataka (npr. jednom godišnje će izvršiti obuku zaposlenih o važnosti i načinu zaštite osobnih podataka te će se brinuti za nadzor i sigurnost podataka u primjeru pod procesorom, primjerena zaštita mehanike autentifikacije, pravila o zaštiti osobnih podataka, kodiranje, višeslojni pristup, imenovanje ovlaštene osobe za sigurnost podataka i druge mjere). 

ČLANAK 4. 

Izvršitelj mora omogućiti pretplatniku provedbu kontrole nad vršenjem postupaka i mjera zaštite i osiguranja osobnih podataka pri ugovornom obrađivaču, pri čemu pretplatnik ne smije bitno utjecati na redovno djelovanje izvršitelja. Pretplatnik može od izvršitelja zahtijevati informacije i izvještaj o osiguranju određenih postupaka i mjera zaštite osobnih podataka, koji su predmet tog ugovora, te informacije u vezi s mogućim ugovornim podobrađivačima i ostale informacije o ispunjenju odredbe tog ugovora. 

Pretplatnik izvršitelju jasno dozvoljava, da si pri obavljanju usluge može pomoći s mogućim podizvođačima, pod uslovom, da će se prikladno pobrinuti za adekvatan kriterij zaštite osobnih podataka pri ugovornim podizvođačima, o kojim će voditi evidenciju i na zahtjev isporučiti pretplatniku. 

Izvršitelj se obvezuje, da su njegovi zaposleni i ostali pojedinci, koji obavljaju za njega posao i dužnosti, pri kojim mogu pristupiti do obrade osobnih podataka, obveznog povjerenja ili ih sa povjerenjem obvezuje važeći zakon. 

ČLANAK 5.

Izvršitelj je dužan u primjeru saznanja kršenja zaštite osobnih podataka, bez nepotrebnog odugovlačenja, pismeno obavijestiti pretplatnika. Izvršitelj se obvezuje pretplatniku aktivno pomagati, u primjeru kršenja ili u primjeru, da pojedinac uvaži svoja prava iz zaštite podataka po GDPR ili slovenskom zakonodavstvom. 

ČLANAK 6. 

Izvršitelj se također obvezuje, da će pojedine aktivnosti u vezi sa obradom osobnih i povjerljivih podataka pretplatnika vršiti isključivo u okviru pretplatničkih ovlasti iz tog ugovora i osobnih te povjerljivih podataka neće obrađivati za nijednu drugu namjeru. Ugovorni obrađivač je dužan o prestanku tog ugovora odnosno po odluci upravitelja, upravitelju odmah vratiti podatke, koje je obrađivao za njega i njihove kopije ,odnosno, dužan je te podatke trajno uništiti. 

Pretplatnik jasno dozvoljava Izvršitelju, da se osobni podaci, koji su predmet ovog ugovora, mogu istodobno anonimizirati, tako da postaju ti podaci anonimne informacije, koje nisu povezane sa određenim ili dotičnim pojedincem, ali su anonimne na takav način, da pojedinac, na kojeg se odnose osobni podaci, nije više pojedinac kojem je moguće utvrditi identitet. 

KONAČNA ODREDBA 

ČLANAK 11.

Ugovor je objavljen na internetskoj stranici  www.snapguest.pro

Klijent, odnosno, pretplatnik može zahtijevati pismenu verziju tog dokumenta potpisanog sa strane oba ugovorna klijenta. 

U primjeru konflikta će klijenti dogovora riješiti konflikt sporazumno, u primjeru, da to ne bude moguće, za rješavanja konflikta će se pobrinuti sud u Kranju u Sloveniji. 

Odaberite jezik: