OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. Opće odredbe 

Ovim Općim uvjetima poslovanja (“Opći uvjeti”) određuju se osnove upotrebe te prava i dužnosti korisnika (u daljnjem tekstu, “Korisnik” ili “Pretplatnik”) i pružatelja usluge poduzeća SNAPGUEST d.o.o., (pružatelj« ili SNAPGUEST), u vezi s upotrebom i djelovanjem usluga, internet-stranica, portala i aplikacija:

dostupno također na APP STORE I GOOGLE PLAY.

Korisnik je svatko tko posjeti neku od stranica/portala/aplikacija navedenih u ovom članku.

Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog ugovora između ponuđača i korisnika.

Sve navedene odredbe Općih uvjeta poslovanja su opći uvjeti u smislu 120. članka Zakona o obveznim odnosima (Uradni list RS, št. 97/07 i slično) i obavezni su kao odredba ugovora. 

S upotrebom internet-stranica, aplikacija i usluga pružatelja, korisnik prihvata i daje suglasnost da:

  • je pročitao i razumio te će poštovati ove Opće uvjete;
  • ga ovi Opći uvjeti pravno vežu;
  • je star 18 godina ili više te poslovno sposoban.

2. Registracija korisnika

Korisnik se mora registrirati za upotrebu. Korisnik mora sva zahtjevana polja ispuniti točno i istinito. Lažno predstavljanje je kazneno djelo. 

3. Korisnički sadržaji i način djelovanja 

Internet-stranica/portal/aplikacija korisnicima omogućuje brzu prijavu gostiju na AJPES u Sloveniji ili eVisitor u Hrvatskoj preko kamere telefona, vođenje knjige gostiju i s tim povezanim uslugama (turističke takse i mjesečnih izdataka). Neki korisnički paketi s više funkcija omogućuju korisniku vođenje rezervacija preko Snapguest rezervacijskog sistema-sinkronizatora prodajnih kanala i izdavanje potvrđenih poreznih računa preko Snapguest porezne blagajne. 

Korisnik se obvezuje za zakonite i točne podatke. SNAPGUEST ne odgovara za korisničke podatke koji su objavljeni na ovom portalu. Korisnički podaci su u vlasništvu korisnika i za njih odgovaraju sami. Unatoč tome, SNAPGUEST si daje za pravo, da briše i uređuje one podatke za koje smatra da krše zakon, odnosno da su neprihvatljivi. 

Sa objavom korisničkih podataka se korisnik slaže sa njenim prikazom na portalu i sa povezanom promocijskom upotrebom tih podataka.

Korisnik se slaže, da će o mogućim nepravilnostima u vezi objava korisničkih podataka odmah obavijestiti ponudnika  portala. 

Korisnici moraju dobiti dozvolu gostiju za prikupljanje i slanje njihovih osobnih podataka na Agenciju RS za javnopravna tijela i usluge (AJPES) preko SNAPGUEST. U slučaju prikupljanja osobnih podataka o maloljetnim osobama mora korisnik dobiti suglasje roditelja ili zakonskih zastupnika maloljetne osobe.

Osobni podaci svakog gosta su sačuvani online u oblaku. Korisnik do njih može pristupiti samo preko svog korisničkog imena i lozinke u aplikaciji SNAPGUEST. 

Za Sloveniju važi: Preko kodiranog protokola https su podaci svakog gosta proslijeđeni na AJPES, obično za zakonsku namjeru. Korisnik mora provjeriti pravilnost obuhvaćenih podataka od gostiju, prije nego što ih sačuva s klikom na >SAČUVAJ< i proslijedi na AJPES. 

Korisnici su samo odgovorni za pravilno unesene podatke o poduzeću i pravilnosti preko SnapGuestove porezne blagajne na FURS proslijeđenih podataka. SnapGuest kao platforma nudi sve potrebne funkcije za zakonsko zadovoljstvo kod izdaje poreznih računa. SnapGuest nudi podršku korisnicima i pomoć pri podešavanju podataka u blagajni, no odgovornost za pravilno postavljanje  na FURS i prosljeđivanje podataka preuzima isključivo korisnik sam.

SnapGuestov rezervacijski sistem za vođenje rezervacija omogućuje upravljanje dostupnim cijenama na prodajnim kanalima putem mobilne aplikacije. Korisnik je svjestan da su kod  djelovanja rezervacijskog sistema i pri sinkronizaciji sa strane prodajnih kanala određeni različiti vremenski okviri, što znači, da se promjene koje su među promjenjivim (cijena, dostupnost, uvjeti prodaje) ne odraze obavezno odmah na kanalu prodaje. Korisnik je sam odgovoran za pravilnost i adekvatnost unesenih podataka. SnapGuest ne snosi nikakvu odgovornost za moguća preklapanja rezervacija (overbooking).

Uporabniki rezervacijskega sistema lahko svoje kapacitete gostom ponujajo na naši spletni rezervacijski platformi najemi-sobo.si. Gosti ob opravljeni rezervaciji neposredno plačajo 2 odstotno provizijo SnapGuestu, medtem ko preostanek rezervacije poravnajo ob prihodu in sicer na način, kakršnega omogoča ponudnik storitve. 

Korisnici rezervacijskog sistema mogu svoje kapacitete gostima ponuditi na našoj internetskoj stranici rezervacijskoj platformi najemi-sobo.si. 

Gosti po napravljenoj rezervaciji neposredno plaćaju 2% provizije SnapGuestu, a ostatak rezervacije plate po dolasku i to na način, koji omugućuje ponuditelj usluge. 

4. Zaštita osobnih podataka i korisničke privatnosti

Korisnik u vezi obrade osobnih podataka ima sva prava, koja je odredio Zakon o zaštiti osobnih podataka. Informacije o obradi osobnih podataka i prava, koje iz nje proizilaze su točnije opisane u Politici privatnosti objavljenoj na: https://snapguest.hr/privacy-policy/ u Hrvatskoj i na: https://www.snapguest.pro/politikazasebnosti u Sloveniji.

Za vrijeme trajanja ugovora i još poslije njega, ponuđač može upotrijebiti bezlične tj. anonimizirane podatke za poboljšanje usluge, statističke analize, tehničku podršku i druge poslovne svrhe.

Ponuđač će vaše osobne podatke, koje nam proslijedite, obraditi za korist osiguravanja vaših prava iz ovog ugovora, za provjeru sukladnosti upotrebe sa općim uslovima poslovanja, za analiziranje i proučavanje korisničkih navika, za namjeru ocjenjivanja ponude, podizanje zadovoljstva kupaca, kod rješavanja vaših pitanja, inicijativa, ugovora ili reklamacija, za obavještenje o tehničkim, pravnim i drugim pitanjima. Povremeno će vas ponuđač zamoliti za povratne informacije o zadovoljstvu sa upotrebom usluge. Ponuđač također može koristiti podatke za namjeru izravnog marketinga i za vas pripremiti posebne ponude i obavijestiti vas o njima na način koji ćete sami odabrati (na e-mail, sms, ili u internet-platformi). 

Korisnik ne može prigovarati drugim svrhama obrade osobnih podataka, koji se odnose na njega, u vezi sa upotrebom, osim na način da odustane od ugovora u skladu s tim općim uvjetima. U tom slučaju mora ukinuti korisnički račun.

Ponuđač  ne prosljeđuje osobnih podataka trećim korisnicima, izuzev:

  • vanjskim ugovornim ponudnicima, koji obrađuju podatke isključivo u imenu, za račun, po uputstvima i pod nadzorom ponudnika (na primjer, pozivnim centrima, tiskarama, reklamnim agencijama),
  • državnim tijelima na temelju njihovog obrazloženog zahtjeva za potrebe vođenja konkretnog postupka
  • ako se predstavi sa pismenom osobnom suglasnosti, odnosno ovlaštenjem korisnika 

5. Korisnička podrška

Ponuđač svim korisnicima nudi profesionalnu i tehničku podršku pri korištenju portala i aplikacije, naime tijekom redovnog radnog vremena ponuđača, koje je objavljeno na internetskoj stranici. Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa korištenjem portala, svoj zahtjev može poslati na e-mail adresu: info@snapguest.si u Sloveniji i na info@snapguest.hr u Hrvatskoj.

Ponuđač održava SNAPGUEST tako da je po propisu dostupan za izravnu upotrebu 24 sata dnevno i sve dane u godini.

Ponuđač ima pravo za povremeni prekid, odnosno ograničenje dostupa do poslovnog interneta zbog tehničkih razloga održavanja i mijenjanja opreme. Zbog razloga povezanih sa održavanjem, si ponuđač isto daje za pravo do daljih prekida pristupa do usluge, ali po pravilu u noćnom vremenu ili nedjeljom. 

6. Autorska prava

Sadržaj je u vlasništvu ponuđača i zato je autorski zaštićen sa važećim zakonom. U sadržaj je također uključen grafički prikaz ovog portala sa svim grafičkim elementima. Bilo kakvo kopiranje i objavljivanje ovog sadržaja na drugim internet-stranicama ili portalima je strogo zabranjeno, osim u primjeru pismenog dozvoljenja ponudnika portala. 

7. Ograničenje odgovornosti

Korisnik se obvezuje da navedene stranice/portale/aplikacije u prvom članku tih uvjeta, neće koristiti u nezakonite svrhe ili svrhe koje bi mogle naštetiti ponuđaču ili drugim korisnicima. Također nije dopušteno onesposobljavati ili ometati upotrebu njegovim drugim korisnicima. Ponuđač nije odgovoran za pravilnost i ažuriranost podataka, koje  objavi korisnik i ne preuzima odgovornost za djela koja korisnik izvodi  na temelju objavljenih podataka.

8. Trajanje i raskid ugovora 

Pretplatnički ugovor nastane na temelju sklopljenog ugovora, preko formulara na internetu, odnosno  preuzimanja aplikacije sa strane korisnika. Korisnik prije svega ima na raspolaganju besplatni probni period od kojeg je trajanje javno objavljeno na internetskoj stranici SNAPGUEST. 

Za početak pretplatničkog perioda važi prvi dan po isteku probnog perioda. 

Pretplatnički ugovor je sklopljen na 6 ili 12 mjeseci. Pretplatnički ugovor se po isteku navedenog perioda automatski produži na razdoblje od 6 ili 12 mjeseci. Ukoliko korisnik želi pretplatnički ugovor prekinuti, mora o tome pisno obavijestiti SNAPGUEST najkasnije 30 dana prije isteka pretplatničkog perioda. Obavijest se šalje pismeno na sjedište tvrtke SNAPGUEST ili po elektronskoj pošti na info@snapguest.si u Sloveniji, odnosno na info@snapguest.hr u Hrvatskoj. 

Ukoliko korisnik o prekidu pretplatničkog ugovora SNAPGUEST obavijesti prekasno, pretplatnički ugovor se automatski produži na još 6 ili 12 mjeseci, po isteku tih 6 ili 12 mjeseci pretplatnički ugovor se raskine, bez da korisnik mora ponuđaču ponovno poslati zahtjev za raskid ugovora. 

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa važećim cjenikom (https://snapguest.hr/cjenik/) i prihvata ga. 

Cjenik Hrvatska: https://snapguest.hr/cjenik

Cjenik Slovenija: https://www.snapguest.pro/cenik

Obračunska jedinica je 6 ili 12 mjeseci, iz tog razloga raskid pretplatničkog ugovora na pojedine proizvode nije moguć.

Bilo kakvo kršenje općih uvjeta ima za posljedicu u istom trenutku prekidanje pretplatničkog ugovora, pri čemu je korisnik dužan u potpunosti podmiriti obaveze iz pretplatničkog ugovora za trenutnu godinu. 

U primjeru, ako korisnik krši pravila glede prihvatljivog nivoa komuniciranja (uznemiravanje, pogrdan govor, diskriminacija, vođenje aktivnosti – koje su suprotne od ovih općih uvjeta ili zakona), SNAPGUEST ima pravo odmah raskinuti ugovor i stalno ili privremeno onemogućiti, odnosno izbrisati korisnički račun. SnapGuest ima pravo onemogućiti pristup ili ograničiti aktivnost, ako primijeti, da se preko korisničkog imena vrši podatkovna vizualizacija i bilo kakva drugačija automatska aktivnost ili ako korisnik kasni sa isplatom više od 15 dana. 

9. Rješavanje sporova

Za sva pitanja u vezi strukture, valjanosti, izvršavanja i objašnjenja ovih Općih uvjeta se koristi pravo Republike Slovenije. Moguće sporove, nastale zbog kršenja ovih Općih uvjeta, će ponuđač portala riješiti mirnim putem. Za rješavanje sporova, koji iscrpe sve izvansudske načine za postizanje sporazuma, za rješavanje sporova nadležan je Okružni sud u Kranju u  Republici Sloveniji.

10. Konačna odredba

Ponuđač ima pravo dopuniti, popraviti ili promijeniti opće uvjete poslovanja. U tom slučaju obavijestit će korisnika prije nego što ih provede, na način da mu pošalje prijedlog o izmjeni općih uvjeta (e-mail, obavijest na internet-stranici ili u aplikaciji). Ako se korisnik ne slaže sa promjenama Općih uvjeta može bez otkaznog roka odstupiti od ugovora, sklopljenog na temelju ovih Općih uvjeta. Dalja upotreba usluga ponuđača na početku valjanosti novih uvjeta znači slaganje korisnika sa ovim uvjetima. 

Za bilo kakva pitanja glede ovih Općih uvjeta, je ponuđač  korisniku na raspolaganju na e-poštnoj adresi info@snapguest.hr u Hrvatskoj, odnosno info@snapguest.si u Sloveniji. 

Ovi Opći uslovi se koriste i vrijede od 1.7.2021 dalje. 

Na Bledu, 1.7.2021

Odaberite jezik: